Usługi

 


 

HOTEL4SALE

nieruchomości

Nieruchomości


 

 • wyszukiwanie i ocena wartości rynkowej nieruchomości
 • pośrednictwo w zakresie obrotu
 • komercjalizacja nieruchomości
 • zarząd operacyjny nad powierzonymi obiektami

doradztwo

Doradztwo


 

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność inwestycyjną nastawionych na rozwój oferujemy doradztwo operacyjne i realizację wdrożeń w obszarach takich jak:

 • budowa i organizacja struktury firmy
 • racjonalizacja modeli biznesowych
 • wdrożenie do określenia i realizacji krótko i długoterminowych celów
 • szacowanie perspektyw i opracowanie strategii rozwoju
 • wskazanie i implementacja optymalnych form działalności
 • podnoszenie wartości rynkowej przedsiębiorstw
 • studia wykonalności projektów inwestycyjnych
 • kojarzenie partnerów biznesowych

Otwarcie

Przygotowanie do otwarcia


 

 • opracowanie kompletu dokumentów operacyjnych (dokumentów branżowych dla wszystkich pionów funkcjonalnych, regulaminów, instrukcji pracy i stanowiskowych oraz zakresów obowiązków),
 • nadzór nad poprawnością realizacji i zachowaniem funkcji przy pracach budowlanych i wykończeniowych (wizyty na budowie, doradztwo przy wyposażeniu, etc.),
 • rekrutacja personelu oraz szkolenia branżowe (budowa struktur, organizacja pracy zespołów, etc.),
 • przygotowanie planu marketingowego (opracowane wizerunku handlowego obiektu, księga tożsamości, przygotowanie do odbiorów |uruchomienia),
 •  doradztwo dla osób i firm poszukujących możliwości inwestycyjnych w zakresie obrotu i zarządzania nieruchomościami, 

Inwestycje

Inwestycje


 

 • kompleksowe doradztwo w czasie trwania inwestycji (od decyzji i koncepcji, poprzez wszystkie etapy budowy i wyposażania, po przygotowanie do uruchomienia obiektu i pomoc przy wejściu na rynek).
 • analiza opłacalności (ocena projektu oraz realizacji inwestycji w aspekcie spodziewanej rentowności),
 • analiza funkcjonalna projektu (ocena projektu architektonicznego, wskazanie „wąskich gardeł” z propozycjami skutecznych i sprawdzonych rozwiązań),
 • opracowanie koncepcji oraz projektów architektonicznych dla planowanych inwestycji (w tym, doradztwo dla wybranych przez inwestora projektantów w aspekcie maksymalnej racjonalizacji zagospodarowania obiektu w całym procesie projektowania),
 • opracowanie koncepcji zagospodarowania (dla inwestorów niezdecydowanych, lecz chcących zainwestować w nieruchomość),
 • wprowadzanie na rynek obiektów nowych oraz po rebranding’u,

Hotel4Sale NIERUCHOMOŚCI | Rynek 16 | 35-064 Rzeszów
+48 798 667 479info@hotel4sale.pl | +48 (17) 711 96 78