Obiekt Hotelowo-Gastronomiczny, Podkarpacie

Zespół parkowo-pałacowy pochodzący z XVIII wieku zaadaptowany na obiekt hotelowy. Pokoje urządzone tematycznie. W skład kompleksu wchodzi również restauracja, sale szkoleniowe i konferencyjne oraz strefa SPA. W ofercie również atrakcje na świeżym powietrzu.

Powierzchnia użytkowa: 1 600m2

Powierzchnia działki: 2 ha

Możliwość rozbudowy: TAK

Cena: 12 000 000 zł

--

Palace and park complex, built in 18th century, remoulded to a hotel.  Each room has its unique design. The complex also includes a restaurant, conference rooms and SPA zone. The venue offers a variety of outdoor activities.

Floor surface: 1 600 sqm

Plot area: 2 hectare

Potential expansion area: YES

Price: PLN 12 000 000